„Nędza uszczęśliwiona” W. Bogusławskiego – F. Bohomolca z muzyką M. Kamieńskiego. Sceniczna funkcja muzyki w pierwszej polskiej operze na deskach teatru publicznego / mgr Piotr Maksymowicz

Premiera pierwszej polskiej opery w teatrze publicznym odbyła się 11 lipca 1778 roku. Wystawienie opery po polsku w czasie, gdy ogromną popularnością cieszyły się dramaty muzyczne wykonywane przez znacznie bardziej doświadczone zespoły zagraniczne, było ryzykownym przedsięwzięciem. Bogusławski podjął jednak próbę pokonania głęboko wówczas zakorzenionego przeświadczenia, jakoby język polski nie nadawał się do wykonywania arii. O…

Dzisiejsza fotografia prasowa a klasyczne zasady kompozycji fotograficznej / mgr Maciej Ciemny

Upowszechnienie fotografii cyfrowej oraz rozwój mediów internetowych, które kładą spory nacisk na obraz sprawiło, że wszyscy dziś mamy nieustannie do czynienia z nadmiarem fotografii. W tej liczbie trudno oddzielić te interesujące od tych, które są tylko szumem medialnym. Zwrócenie uwagi na klasyczne zasady kompozycji, powstałe u zarania tej sztuki, pozwoli na odnalezienie się w gąszczu…

Comics Code Authority – cenzura w komiksie / mgr Michał Grochowski

Komiks, który ściśle związany jest z powstaniem i upowszechnieniem prasy, był postrzegany jako niewinna rozrywka  skierowana głównie do najmłodszych. Ewentualnie jako żart, niezobowiązujący przerywnik, umieszczony między artykułami publikowanymi w prasie codziennej. Komiks, tak jak inne gałęzie rozrywki (a może sztuki?) przebył podobną drogę w kulturze jak film, literatura, a nawet (w historii Ameryki) baseball, od…

Szepkspirowskie szaleństwo na płótnie / mgr Aneta Wadowska

450 lat po narodzinach Elżbietańskiego dramaturga i poety, jego dzieła niezmiennie inspirują niezliczone rzesze artystów. Mówimy tutaj nie tylko o dramaturgach, ale również o reżyserkach i reżyserach operowych, teatralnych, filmowych czy telewizyjnych, muzyczkach i muzykach, rzeźbiarkach i rzeźbiarzach, tancerkach i tancerzach, śpiewaczkach i śpiewakach operowych czy musicalowych, piosenkarkach i piosenkarzach, malarkach i malarzach, rysowniczkach i…

DoktoDzień Drugi – 10 czerwca 2016!

Zapraszamy na drugie spotkanie z Doktowykładowcami z Uniwersytetu Gdańskiego. Tym razem spotkamy się w auli 1.47 od 9:15 na czterech fantastycznie brzmiących wykładach. Nie może Was zabraknąć! Program: 9:15-10:30 Dzisiejsza fotografia prasowa a klasyczne zasady kompozycji fotograficznej / mgr Maciej Ciemny 10:30-11:45 Comics Code Authority – cenzura w komiksie / mgr Michał Grochowski 11:45-13:00 Szepkspirowskie…

Życie w dawnej Polsce – młynarstwo od połowy XV do początków XVII wieku / mgr Łukasz Grochowski

Wystąpienie dotyczyć będzie młynarstwa w północnej części województwa pomorskiego od II połowy XV wieku do I połowy XVI wieku. W prelekcji omówione zostaną kwestie dotyczące młynów i młynarzy z ówczesnych powiatów: puckiego, mirachowskiego, gdańskiego i tczewskiego w dobrach królewskich, kościelnych oraz szlacheckich. Dokładny okres przedstawianego zagadnienia to lata 1466 – 1626. Pierwsza data to rok zakończenia wojny trzynastoletniej, druga to…

Obrzędowość doroczna Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem Kociewia / mgr Judyta Król

W pierwszej części wystąpienia postaram się przybliżyć słuchaczom podstawowe wiadomości na temat wzmiankowanego w tytule regionu. Przedstawię informacje z zakresu usytuowania regionu, jego granic, najważniejszych ośrodków, ponadto przedstawię hipotezy dotyczące etymologii nazwy Kociewia. Następnie zamierzam przedstawić i omówić główne koncepcje ogólnego pojmowania obrzędowości. Chciałabym również przedstawić źródła obowiązującej w naszym kraju obrzędowości. W kolejnej części…

Czy sztuczna inteligencja odbierze chleb kompozytorom? Słów kilka o problemach prawnych związanych z muzyką generowaną przez programy komputerowe / mgr Małgorzata Ciepłuch

Sztuczna inteligencja to nie tylko roboty z filmów science fiction. Na niwie sztuki kompozytorskiej jest ona powszechnie obecna od końca lat 80 tych. Współuczestniczy w tworzeniu muzyki oraz w jej nagrywaniu. Znane są również programy, jak np. Emily Howell, które w ciągu 30 sekund są w stanie wygenerować kilka tysięcy utworów w zadanym stylu. W…

Viral marketing w kampaniach reklamowych / mgr Anna Jaczyńska

Standardowa reklama w telewizji, radiu, prasie i internecie nudzi, denerwuje, zobojętnia. W gąszczu różnego rodzaju komunikatów nie dostrzegamy ich głównego przekazu. Ratunkiem mają być ambient media. Viral marketing, czyli marketing wirusowy to jedna z form niestandardowej komunikacji. Polega na zaincjowaniu sytuacji w której odbiorca sam rozpowszechnia informację wśród znajomych. Konsument staje się prosumentem a odbiorca…

Głos biografa. „Czytanie Regionów wielkiej herezji” Jerzego Ficowskiego / mgr Marcin Romanowski

Paula R. Backscheider w książce Reflections on Biography zastanawia się nad obecnością biografa w tekście biografii, posługując się metaforą głosu. Głos biografa, zdaniem autorki, ma paradoksalną naturę – choć słyszalny w każdym momencie narracji, pozostaje niezauważony, należąc do osoby najbardziej niewidocznej, choć jednocześnie obdarzonej największą władzą. Próbując dookreślić owo metaforyczne centralne pojęcie swego wywodu, szkicuje…

Jungowska interpretacja marzeń sennych / mgr Michał Wróblewski

Carl Gustav Jung uchodzi, obok Zygmunta Freuda, za jednego z pierwszych oraz ważniejszych przedstawicieli psychoanalitycznego myślenia o ludzkiej psychice. Jung w swojej pracy dążył do syntezy eksperymentalnej psychologii indywidualnej z programem psychologii kulturowo-historycznej, określanej współcześnie mianem psychologii kultury. Jego oryginalna metoda terapeutyczna w dużej mierze opiera się na interpretacji, przemawiających przy pomocy symboli, marzeń sennych….

Przekraczanie granic w filmach Davida Cronenberga / mgr Alicja Chmiołek

David Cronenberg to twórca wymykający się schematom. Od początku swojej kariery ten kanadyjski reżyser lawiruje między kinem komercyjnym a artystycznym. Posługując się niekonwencjonalną narracją i szokującą charakteryzacją, przybliża widzom swoje fascynacje genetyką, medycyną, psychoanalizą i technologią informacyjną. Wiele jego filmów początkowo wywołało negatywne reakcje, by później zyskać uznanie i kultowy status. Nawet gdy Cronenberg angażuje…